מוד HIDE

פורום התמיכה במודים לגרסה phpBB2. שימו לב - פורום זה הינו פורום ארכיון. התמיכה במערכת phpBB2 הופסקה.

מנהל: צוות האתר

ivgi1
משתמש חדש
משתמש חדש
הודעות: 1
הצטרף: 24/10/2007 ב-15:06:17

מוד HIDE

הודעה שלא נקראהעל ידי ivgi1 » 24/10/2007 ב-15:10:03

שלום רב,
היכן ניתן למצוא מוד שמסתיר קישורים ומציג אותם רק לאלו שהגיבו לפוסט?
יש את האפשרות בפורומים רבים אך לא מצאתי את המוד.

תודה מראש! :wink:

liranbn
משתמש חדש
משתמש חדש
הודעות: 7
הצטרף: 14/10/2007 ב-23:04:17

קבל

הודעה שלא נקראהעל ידי liranbn » 24/10/2007 ב-16:36:40

קח גבר תהנה...

קוד: בחר הכל

Lockdown by ThE DrAgOn'S

in posting.php


-----(מצא -find)-------

if( $attach_sig && $user_sig != '' && $userdata['user_sig_bbcode_uid'] )
{
        $user_sig = bbencode_second_pass($user_sig, $userdata['user_sig_bbcode_uid']);
}

if( $bbcode_on )
{
        $preview_message = bbencode_second_pass($preview_message, $bbcode_uid);
}
 
-----{החלף עם - Replace by}-------

$valid = FALSE;
if( $userdata['session_logged_in'] ) {
$sql = "SELECT p.poster_id, p.topic_id
FROM " . POSTS_TABLE . " p
WHERE p.topic_id = $topic_id
AND p.poster_id = " . $userdata['user_id'];
$resultat = $db->sql_query($sql);
$valid = $db->sql_numrows($resultat) ? TRUE : FALSE;}

if( $attach_sig && $user_sig != '' && $userdata['user_sig_bbcode_uid'] )
{
        $user_sig = bbencode_second_pass($user_sig, $userdata['user_sig_bbcode_uid']);
        $user_sig = bbencode_third_pass($user_sig, $userdata['user_sig_bbcode_uid'], $valid);
}

if( $bbcode_on )
{
        $preview_message = bbencode_second_pass($preview_message, $bbcode_uid);
        $preview_message = bbencode_third_pass($preview_message, $bbcode_uid, $valid);
}
 
-----{מצא - FIND}-------

if ( !preg_match('/^Re:/', $subject) && strlen($subject) > 0 )
{
        $subject = 'Re: ' . $subject;
}

-----{הוסף מתחת - Add Below}-------

if( !$userdata['session_logged_in'] ) {$message = hide_in_quote($message);}
else { $sql = "SELECT p.poster_id, p.topic_id
FROM " . POSTS_TABLE . " p
WHERE p.topic_id = $topic_id
AND p.poster_id = " . $userdata['user_id'];
$resultat = $db->sql_query($sql);
if(!$db->sql_numrows($resultat)) {$message = hide_in_quote($message);}
}
 
----------{Save close all}-----------

in viewtopic.php

-----{מצא - FIND}-------

//
// Generate a 'Show posts in previous x days' select box. If the postdays var is POSTed
// then get it's value, find the number of topics with dates newer than it (to properly
// handle pagination) and alter the main query
//

-----{הוסף מתחת - Add Below}------

$valid = FALSE;
if( $userdata['session_logged_in'] ) {
$sql = "SELECT p.poster_id, p.topic_id
FROM " . POSTS_TABLE . " p
WHERE p.topic_id = $topic_id
AND p.poster_id = " . $userdata['user_id'];
$resultat = $db->sql_query($sql);
$valid = $db->sql_numrows($resultat) ? TRUE : FALSE;}
 
-----{מצא - FIND}-------

if ( $user_sig != '' && $user_sig_bbcode_uid != '' )
{
        $user_sig = ( $board_config['allow_bbcode'] ) ? bbencode_second_pass($user_sig, $user_sig_bbcode_uid) : preg_replace('/\:[0-9a-z\:]+\]/si', ']', $user_sig);
}

if ( $bbcode_uid != '' )
{
        $message = ( $board_config['allow_bbcode'] ) ? bbencode_second_pass($message, $bbcode_uid) : preg_replace('/\:[0-9a-z\:]+\]/si', ']', $message);
}
 

-----{החלף עם - Replace by}-------

if ( $user_sig != '' && $user_sig_bbcode_uid != '' )
{
        $user_sig = ( $board_config['allow_bbcode'] ) ? bbencode_second_pass($user_sig, $user_sig_bbcode_uid) : preg_replace('/\:[0-9a-z\:]+\]/si', ']', $user_sig);
        $user_sig = bbencode_third_pass($user_sig, $user_sig_bbcode_uid, $valid);
}

if ( $bbcode_uid != '' )
{
        $message = ( $board_config['allow_bbcode'] ) ? bbencode_second_pass($message, $bbcode_uid) : preg_replace('/\:[0-9a-z\:]+\]/si', ']', $message);
        $message = bbencode_third_pass($message, $bbcode_uid, $valid);
}
 
----------{Save close all}-----------

In search.php

-----{מצא - FIND}-------

//
// If the board has HTML off but the post has HTML
// on then we process it, else leave it alone
//
if ( $return_chars != -1 )


-----{החלף עם - Replace by}-------

//
// If the board has HTML off but the post has HTML
// on then we process it, else leave it alone
//
if( $return_chars == -1 )

-----{מצא - FIND}-------

if ( $bbcode_uid != '' )
{
        $message = ( $board_config['allow_bbcode'] ) ? bbencode_second_pass($message, $bbcode_uid) : preg_replace('/\:[0-9a-z\:]+\]/si', ']', $message);
}
 

-----{החלף עם - Replace by}-------

if ( $bbcode_uid != '' )
{
        $message = ( $board_config['allow_bbcode'] ) ? bbencode_second_pass($message, $bbcode_uid) : preg_replace('/\:[0-9a-z\:]+\]/si', ']', $message);
        $message = bbencode_third_pass($message, $bbcode_uid, FALSE);
}

----------{Save close all}----------

In topic_review.php // in the "/includes" directory

-----{מצא - FIND}-------

        //
        // Okay, let's do the loop, yeah come on baby let's do the loop
        // and it goes like this ...
        //
        if ( $row = $db->sql_fetchrow($result) )
        {
 

-----{הוסף מתחת - Add Below}------

$valid = FALSE;
if( $userdata['session_logged_in'] ) {
$sql = "SELECT p.poster_id, p.topic_id
FROM " . POSTS_TABLE . " p
WHERE p.topic_id = $topic_id
AND p.poster_id = " . $userdata['user_id'];
$resultat = $db->sql_query($sql);
$valid = $db->sql_numrows($resultat) ? TRUE : FALSE;}
 
-----{מצא - FIND}-------

if ( $bbcode_uid != "" )
{
        $message = ( $board_config['allow_bbcode'] ) ? bbencode_second_pass($message, $bbcode_uid) : preg_replace('/\:[0-9a-z\:]+\]/si', ']', $message);
}
 
-----{החלף עם - Replace by}-------

if ( $bbcode_uid != "" )
{
        $message = ( $board_config['allow_bbcode'] ) ? bbencode_second_pass($message, $bbcode_uid) : preg_replace('/\:[0-9a-z\:]+\]/si', ']', $message);
        $message = bbencode_third_pass($message, $bbcode_uid, $valid);
}
 
----------{Save close all}----------

in bbcode.php // in the "/includes" directory

-----{מצא - FIND}-------

$bbcode_tpl['email'] = str_replace('{EMAIL}', '\\1', $bbcode_tpl['email']);

-----{הוסף מתחת - Add Below}------

$bbcode_tpl['show'] = str_replace('{HTEXTE}', '\\1', $bbcode_tpl['show']);
 
-----{מצא - FIND}-------

/**
 * Does second-pass bbencoding. This should be used before displaying the message in
 * a thread. Assumes the message is already first-pass encoded, and we are given the
 * correct UID as used in first-pass encoding.
 */

-----{הוסף לפני - Add Before}------

function hide_in_quote($text)
{
        $text = preg_replace("#\[hide\](.*?)\[\/hide\]#si","--- phpBB : The Protected Message is not copied in this quote ---", $text);
        return $text;
}

function bbencode_third_pass($text, $uid, $deprotect)
{
        global $bbcode_tpl;

        // pad it with a space so we can distinguish between FALSE and matching the 1st char (index 0).
        // This is important; bbencode_quote(), bbencode_list(), and bbencode_code() all depend on it.
        $text = " " . $text;

        // First: If there isn't a "[" and a "]" in the message, don't bother.
        if (! (strpos($text, "[") && strpos($text, "]")) )
        {
                // Remove padding, return.
                $text = substr($text, 1);
                return $text;
        }
        // Patterns and replacements for URL and email tags..
        $patterns = array();
        $replacements = array();
 
        if ( $deprotect ) {
        $patterns[0] = "#\[hide:$uid\](.*?)\[/hide:$uid\]#si";
        $replacements[0] = $bbcode_tpl['show'];
        }
        else
        {
        $patterns[0] = "#\[hide:$uid\](.*?)\[/hide:$uid\]#si";
        $replacements[0] = $bbcode_tpl['hide'];
        }

        $text = preg_replace($patterns, $replacements, $text);
 
        // Remove our padding from the string..
        $text = substr($text, 1);

        return $text;
}

-----{מצא - FIND}-------

// [img]image_url_here[/img] code..
$text = preg_replace("#\[img\](([a-z]+?)://([^ \"\n\r]+?))\[/img\]#si", "[img:$uid]\\1[/img:$uid]", $text);


-----{הוסף מתחת - Add Below}-----

//[hide]message[/hide]
$text = preg_replace("#\[hide\](.*?)\[\/hide\]#si","[hide:$uid]\\1[/hide:$uid]", $text);


----------{Save close all}-----------

in bbcode.tpl // in the Templates/{Used template}/ directory

-----{הוסף בהתחלה - Add At top}----

<!-- BEGIN show -->
</span>
<table border="0" align="center" width="90%" cellpadding="3" cellspacing="1">
<tr>
          <td><span class="genmed"><b>הודעה מוגנת:</b></span></td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="quote">
                {HTEXTE}
                </td>
        </tr>
</table>
<span class="postbody">
<!-- END show -->

<!-- BEGIN hide -->
</span>
<table border="0" align="center" width="90%" cellpadding="3" cellspacing="1">
<tr>
          <td><span class="genmed"><b>הודעה מוגנת:</b></span></td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="quote">
                <center>------- אתה חייב להגיב כדי לראות את ההודעה -------</center>
                </td>
        </tr>
</table>
<span class="postbody">
<!-- END hide -->

----------{Save close all}-----------

in  posting_body.tpl // in the Templates/{Used template}/ directory


-----{מצא (בשורה של שורות העזרה) - FIND (In the list of "// Helpline )-------


f_help = "{L_BBCODE_F_HELP}";

-----{מצא - FIND}-------

bbtags = new Array('[b]','[/b]','[i]','[/i]','[u]','[/u]','[quote]','[/quote]','[code]','[/code]','[list]','[/list]','[list=]','[/list]','[img]','[/img]','[url]','[/url]

-----{החלף עם - Replace by}-------


bbtags = new Array('[b]','[/b]','[i]','[/i]','[u]','[/u]','[quote]','[/quote]','[code]','[/code]','[list]','[/list]','[list=]','[/list]','[img]','[/img]','[url]','[/url]','[hide]','[/hide]');

-----{מצא - FIND}-------

<td><span class="genmed">
<input type="button" class="button" accesskey="w" name="addbbcode16" value="URL" style="text-decoration: underline; width: 40px" onClick="bbstyle(16)" onMouseOver="helpline('w')" />
</span></td>

-----{הוסף מתחת - Add Below}-----

<td><span class="genmed">
<input type="button" class="button" accesskey="h" name="addbbcode18" value="Hide" style="width: 40px" onClick="bbstyle(18)" onMouseOver="helpline('h')" />
</span></td>
 
זהו סיימתם להתקין את המוד הלוקדאון :-)))

All Right's Reserved To ThE DrAgOn'S

אם נתקלתם בכל בעיה תרגישו חופשי לפנות אלי ב www.Technoborad.net/tboard

----------{Save close all}-----------

gruzmarg
משתמש חדש
משתמש חדש
הודעות: 2
הצטרף: 04/11/2007 ב-23:13:42

הודעה שלא נקראהעל ידי gruzmarg » 04/11/2007 ב-23:16:45

עשיתי כול מה שנאמר...הופיע לי כתור של hide בהודעות.אבל....
כשאני מוסיף הודעה הלינק עדיין רואים אותו ואורים מ2 הצדדים שלו [HIDE]

עזרה דופה כמה שיותר מהר

שי בכר
משתמש באימונים
משתמש באימונים
הודעות: 182
הצטרף: 27/07/2007 ב-21:24:16

הודעה שלא נקראהעל ידי שי בכר » 05/11/2007 ב-00:10:52

gruzmarg כתב:עשיתי כול מה שנאמר...הופיע לי כתור של hide בהודעות.אבל....
כשאני מוסיף הודעה הלינק עדיין רואים אותו ואורים מ2 הצדדים שלו [HIDE]

עזרה דופה כמה שיותר מהר


כי אם אתה שלחת את הקישור ברור שתראה!
תתנתק ותצפה בנושא בתור אורח ותראה אם זה מוסתר

yair1111
משתמש חדש
משתמש חדש
הודעות: 22
הצטרף: 06/01/2008 ב-15:43:10

Re: מוד HIDE

הודעה שלא נקראהעל ידי yair1111 » 26/02/2008 ב-18:38:46

איפה אני אמור למצוא את כל מה שאתה אומר?

yair1111
משתמש חדש
משתמש חדש
הודעות: 22
הצטרף: 06/01/2008 ב-15:43:10

Re: מוד HIDE

הודעה שלא נקראהעל ידי yair1111 » 26/02/2008 ב-19:14:05

קיצר הלכתי לתיקייה הראשית ניסיתי נכנסתי לקובץ posting.php ולא מצאתי שיט!!!

yair1111
משתמש חדש
משתמש חדש
הודעות: 22
הצטרף: 06/01/2008 ב-15:43:10

Re: מוד HIDE

הודעה שלא נקראהעל ידי yair1111 » 26/02/2008 ב-19:14:55

קוד: בחר הכל

יש מצב מישהו עושה לי את זה??????

jakov
משתמש חדש
משתמש חדש
הודעות: 37
הצטרף: 27/12/2007 ב-17:05:51

Re: מוד HIDE

הודעה שלא נקראהעל ידי jakov » 05/03/2008 ב-13:14:22

בונא איזה ספאמר :( שלוש הודעות ברצף :evil: :evil: :evil:


חזור אל “תמיכה במודים - ארכיון”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 23 אורחים

cron